Výzkum a vývoj

Aktuální nabídka podpůrných programů pro oblast výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu České republiky. Rubrika je průběžně doplňována o další informace.