Ministerstvo poskytne na výstavbu a opravy překladišť 800 milionů korun z OP Doprava