Místo rozpadlých hal sportoviště nebo byty. Odstraňování brownfieldů podporuje několik fondů