Provoz podnikání

Běžný podnikatelský provoz zahrnuje především činnosti, které se vztahují k samotnému chodu firmy, jejímu financování, organizaci či personálnímu zajištění výroby a poskytovaných služeb. Mezi stěžejní provozní agendu patří záležitosti týkající se obchodu, marketingu i náboru a vzdělávání zaměstnanců. Vedle toho však v provozu firmy existuje řada povinných úkonů, které jsou vyžadovány ze strany státu či jím pověřených subjektů. Tyto, na základě platných zákonných norem vyžadované činnosti, se týkají například výkaznictví a plateb u daňových odvodů, dodržovaní příslušných norem a standardů v oblasti životního prostředí, pracovního práva, hospodářské soutěže či ochrany spotřebitele.