Bezpečnost práce

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je právní povinností zaměstnavatelů a všech vedoucích zaměstnanců. Plnění těchto povinností je vynucováno státní mocí prostřednictvím kontrolních orgánů. Přístup k platným zákonným normám v této oblasti.