Daně, účetnictví, firemní informace

Daňový kalendář pro příslušný rok, možnost podání daňového přiznání pro různé typy daní prostřednictvím internetu a standardizované postupy (životní situace) pro úkony související s daňovými povinnostmi. Informace o rozdělení účtů a postupech účtování platných v rámci tuzemských účetních standardů a přístup k platným zákonným normám v této oblasti. Informační, archivační a jiné povinnosti podnikatelů.