Financování podnikání, granty

Provoz podnikání zajišťují především soukromé prostředky, a to jak vlastní prostředky podnikatelů, tak prostředky komerčních bank a privátních investorů. Financování provozu podnikání zajišťuje prostřednictvím svých záruk za provozní úvěry také státní Českomoravská záruční a rozvojová banka.