ICT a eCommerce

Podnikání prostřednictvím elektronických prostředků, zejména obchodováním se zbožím a službami. Informace týkající se B2B (obchodování mezi podniky navzájem) a B2C (spotřebitelské smlouvy s koncovými zákazníky) sféry. Možnosti financování projektů informačních a komunikačních technologií z Operačního programu Podnikání a inovace.