Marketing a obchod

Marketingová situační analýza a metody sběru a zpracovávání informací v rámci marketingového řízení a plánování podniku. Příklady z marketingové praxe a doporučení pro podnikatele. Program Marketing jako podpora prezentace malých a středních podniků na zahraničních trzích.