Ochrana spotřebitele

Informace z oblasti hospodářské soutěže, právní ochrany spotřebitele, problematiky kvality a jakosti, certifikací a norem. Samostatné sekce jsou věnovány problematice označování zboží a inspekcím a kontrolám.

 • Spotřebitelská politika

  Zakotvení a vývoj problematiky ochrany spotřebitele v České republice a v EU. Součástí rubriky jsou klíčové dokumenty jako např. „Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006–2010“. Informace o roli spotřebitelských organizací, Evropském spotřebitelském centru atd.

 • Kvalita, jakost

  Informace z oblasti certifikace systémů řízení a jakosti a managementu jakosti, představení Národní politiky podpory jakosti, informace o Evropské chartě jakosti a o Programu Česká kvalita (CzQ). Klíčové instituce jako např. Česká společnost pro jakost, Asociace inovačního podnikání atd.

 • Označování zboží

  Informace z oblasti označování zboží. Naleznete zde např. kompletní přehled značek zařazených do programu Česká kvalita, informace o označování potravinářských výrobků, energetických štítcích, označení CE a souvisejících předpisech.

 • Akreditace, certifikace, normalizace

  Informace z oblasti certifikace (systémy jakosti, řízení), normalizace, informace o problematice akreditací a normalizace v ČR i v EU, základní informace o duševním vlastnictví. Součástí rubriky jsou i informace o činnosti a kompetencích klíčových institucí v této oblasti.

 • Právní ochrana

  Informace o české, evropské i světové právní úpravě oblasti ochrany spotřebitele a odkazy na důležité právní předpisy. Dále zde naleznete články, které se zabývají problematikou záruční lhůty u výrobků, reklamačním řízením apod., nebo informace o některých důležitých institucích.

 • Inspekce a kontroly

  Informace o poslání a kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), České obchodní inspekce (ČOI), Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), Státní energetické inspekce, Úřadů práce a dalších institucí. Dále v rubrice naleznete i informace o výsledcích kontrol prováděných těmito institucemi.