Inspekce a kontroly

Informace o poslání a kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), České obchodní inspekce (ČOI), Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), Státní energetické inspekce, Úřadů práce a dalších institucí. Dále v rubrice naleznete i informace o výsledcích kontrol prováděných těmito institucemi.

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu.