Kvalita, jakost

Rubrika obsahuje informace z oblasti certifikace systémů řízení a jakosti a managementu jakosti. Dále zde naleznete představení Národní politiky podpory jakosti, informace o Evropské chartě jakosti a o Programu "Česká kvality" (CzQ). Součástí rubriky jsou i medailonky klíčových institucí jako jsou např. Česká společnost pro jakost, Design centrum ČR, Asociace inovačního podnikání atd.

Program Česká kvalita (Program CzQ)

Program, jehož cílem je podpora prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb na českém trhu, byl projednán v Radě ČR pro jakost a podroben meziresortnímu připomínkovému řízení. Vláda České republiky schválila program v roce 2002.

Podpora jakosti - Česká společnost pro jakost

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří buď pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. V současné době má více než 1800 individuálních členů a 98 členů kolektivních. Založení ČSJ v roce 1990 umožnilo sjednotit a soustředit názory a myšlenky ovlivňující vývoj pohledů na jakost v České republice.

Systém managementu jakosti

Podrobný rozbor systému jehož cílem mají být co možná nejkvalitnější služby a produkty. Odpověď na to, co je to ISO; co je to systém managementu jakosti; proč by měli majitelé firem usilovat o zavedení systém managementu jakosti ve vlastní společnosti; základní koncepce managementu jakosti; opatření související se zavedením systému managementu jakosti; management jakosti ve službách; správný výběr dodavatele.

Národní cena kvality ČR – Programy START a START PLUS

Od roku 2009 jsou do Národní ceny kvality ČR zařazeny programy START a START PLUS, které jsou zjednodušenou formou Modelu excelence EFQM.