Právní ochrana

Rubrika obsahuje informace o české, evropské i světové právní úpravě oblasti ochrany spotřebitele a odkazy na důležité právní předpisy. Dále zde naleznete články, které se zabývají problematikou záruční lhůty u výrobků, reklamačním řízením apod., nebo informace o některých důležitých institucích.

Právní úprava ochrany spotřebitele

Základní informace o právní úpravě spotřebitelské oblasti na úrovni národní, evropské i celosvětové.

Právo ochrany spotřebitele

Právo ochrany spotřebitele upravuje společenské vztahy související s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně pak jiné smlouvy, a to v případech, kdy smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Právo ochrany spotřebitele sleduje cíl zabezpečit zvýšenou ochranu spotřebitele jako slabší strany závazkového právního vztahu.

Evropské spotřebitelské centrum

ESC bylo založeno dne 1. 1. 2005 a vzniklo za finanční podpory Evropské unie. Otevřeno bylo v dubnu 2005. Centrum nabízí bezplatné informace a rady o právech spotřebitelů v zemích EU, bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb a jednání obchodníků v těchto zemích.

Reklamace zboží a služeb

Kde se reklamace uplatňuje, lhůta pro vyřízení reklamace, náležitosti dokladu o reklamaci, co lze požadovat při reklamaci, příklady nesprávného postupu prodávajícího při vyřizování reklamace, uplatnění odpovědnosti za vady u prodávajícího, postup reklamačního řízení, do kdy je možné reklamovat, způsoby vyřízení reklamace, odmítnutí reklamace.