Povolení, certifikace

Standardizované postupy pro získání rozličných povolení, výpisů či certifikací. Technické normy a jejich využití v praxi, systémy řízení jakosti, metrologie, zkušebnictví a posuzování shody výrobků.