Průmyslové vlastnictví

Informace týkající se nehmotných statků – vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Standardizované postupy pro úkony související se zápisem různých typů průmyslového vlastnictví do příslušných rejstříků. Platné zákonné normy z oblasti duševního vlastnictví.