Řízení rizik

Jaké existují metody pro snižování podnikatelského rizika? Jedním z nejlepších způsobů preventivní obrany před podnikatelským rizikem je tzv. ofenzivní řízení. V této rubrice se ale budeme věnovat celé řadě dalších metod.