Veřejné zakázky

Přehled jednotlivých druhů veřejných zakázek, popis podstaty výběrových řízení a jejich jednotlivých druhů. Informační systémy a databáze týkající se veřejných zakázek. Zákon o veřejných zakázkách a přístup k dalším platným zákonným normám v této oblasti.