Zaměstnanci, lidské zdroje, vzdělávání

Pracovněprávní problematika pojímaná z pohledu podnikatelů. Přístup k platným zákonným normám v oblasti pracovního práva. Standardizované postupy (životní situace) pro úkony související s pracovní problematikou či platbami důchodového a nemocenského pojištění. Nejlepší praxe v oblasti rozvoje lidských zdrojů a doporučení pro oblast vzdělávání zaměstnanců.