Životní prostředí a efektivita

Přístup k platným zákonným normám v oblasti životního prostředí. Využití inovačních efektů politiky životního prostředí prostřednictvím financování projektů z Operačního programu Životní prostředí, programu Zelená úsporám či jiných dotačních titulů. Aplikace různých přístupů environmentálního managementu či posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA).