Vydání koncesní listiny na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů