Rozvoj podnikání

Úspěšný rozvoj podniku je podmíněn řadou faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří ujasněná strategie a schopnost firmy flexibilně reagovat na proměňující se situaci na trzích. Děje se tak jak inovacemi v oblasti produkce, tak i řízení a marketingu. Pro firmy ve fázi rozvoje je charakteristické hledání nových zákaznických segmentů či teritorií vhodných pro expanzi. Důležitá je schopnost firmy efektivně nakládat s vlastním či cizím kapitálem a vyhledávat finanční zdroje pro další rozvoj. V oblasti financování rozvoje nyní hrají podstatnou roli rovněž rozličné podpůrné a dotační programy. Samozřejmostí musí být promyšlená práce s lidskými zdroji ve sféře motivace a vzdělávání. Snaha podnikat co nejefektivněji se v rozvojové fázi projevuje také větším důrazem na zlepšení organizace práce, intenzívnějším využíváním outsourcingu a posilováním konkurenceschopnosti prostřednictvím spojování či slučování s jinými subjekty na trhu.