Finance, zdroje

Vedle prostředků státního rozpočtu jsou na podporu rozvoje podnikání využívány zejména prostředky strukturálních fondů EU a rozpočty krajských samospráv. Především však jsou zdrojem financování rozvoje podniků soukromé prostředky, a to jak prostředky komerčních bank, tak i soukromých investorů. Jde hlavně financování založené na principu plné nebo částečné návratnosti finančních prostředků.