Inovace, design, ochranné známky

Inovace nejsou pouze výsledkem vědeckotechnického rozvoje, jsou především spojeny s úspěšným využitím nových podnikatelských příležitostí. Firmy se musí zajímat zejména o efektivnost inovací i o financování a organizační stránku celého inovačního procesu.