Strategie

Příprava a prezentace podnikatelského plánu, vhodný výběr formy obchodní společnosti pro podnikatelský plán. Typy organizačních struktur podniku, jejich členění, výhody i nevýhody. Typy, proces plánování a management projektů. Příklady z manažerské praxe a doporučení pro podnikatele.