Ukončení podnikání

Rozhodnutí o ukončení činnosti obchodní společnosti může být dobrovolné nebo nucené. V prvním případě jde například o autonomní rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o jejím zrušení, o fůzi, o převodu jmění na společníka, o rozdělení společnosti nebo o její přeměně na jinou formu podnikání. V těchto případech jde o zrušení společnosti bez likvidace. Druhá možnost – nucené rozhodnutí o ukončení činnosti společnosti – znamená, že rozhoduje soud na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí tzv. právní zájem. Zrušení společností pak obvykle bývá spojeno s její likvidací.