Před zahájením podnikání

Mít nápad nestačí. Je třeba vědět, jak jej realizovat, a která forma podnikání bude nejvhodněší. Doporučeným východiskem je vytvoření podnikatelského plánu a správná volba formy podnikání. Kromě podnikatele – fyzické osoby lze podnikat i jako právnická osoba, kdy lze volit z několika typů obchodních společností.

Ať již máte v plánu se vlastními podnikatelskými aktivitami živit, nebo si jen drobně přivydělávat, na počátku vždy stojí určitá představa či nápad, které je nezbytné domyslet. Která forma podnikání pro vás bude nejvhodnější? Jak postupovat při zřizování živnosti? Jak se vyhnout zbytečným chybám? Odpovědi na tyto a podobné důležité otázky naleznete v článcích této rubriky. Na jaké důležité kroky byste tedy neměli před zahájením podnikání zapomenout?

Od nápadu k promyšlenému plánu

S prvním nápadem na otevření vlastní živnosti nebo podniku bývá často spojeno přesvědčení budoucího podnikatele o jedinečnosti a výlučnosti daného projektu. To může být mnohdy pravda, přesto však pamatujte, že k úspěšnému podnikání to zdaleka nestačí. Podnikání je riziko. Pokud svůj podnikatelský záměr předem dostatečně nepromyslíte, můžete si způsobit zbytečné a velice nepříjemné komplikace. Ideální je, když si předem sestavíte podrobný podnikatelský plán. Co byste si dále měli kromě finanční rozvahy a marketingu předem důkladně promyslet a vyřešit?

Přesné vymezení podnikatelské činnosti

Ačkoli většina podnikateli běžně preferovaných druhů výdělečné činnosti je provozována podle živnostenského zákona, rozhodně se nejedná o jediný možný způsob soukromé výdělečné činnosti. Například úspěšné umělecké živobytí lze provozovat podle autorského zákona, mnoho zemědělských činností lze provádět dle zákona o zemědělství, a je zde i řada dalších možností vymezených obchodním a občanským právem.

Pro některé činnosti nepotřebujete z hlediska jejich povahy téměř žádné povolení. Pro jiné naopak potřebujete zvláštní povolení od České národní banky, od Ministerstva zdravotnictví apod. Konkrétní požadavky jsou samozřejmě vždy odvislé od daného podnikatelského záměru. Nejprve si tedy ujasněte, co přesně vlastně chcete dělat. Čím přesněji to dokážete definovat, tím lépe.

Výběr vhodné formy podnikání

Uvažujte předem o způsobu, jakou formou podnikání můžete svůj záměr nejlépe realizovat. Neexistuje žádná univerzální cesta. Požadavky, podmínky i představy jednotlivých podnikatelů se liší. Další praktické informace najdete například v článcích:

Přemýšlejte také o tom, jak rozsáhlé bude vaše podnikání. Dá se to odhadnout s ohledem na plánovaný obor nebo předpokládanou cílovou skupinu zákazníků? Pokud ano, předem si promyslete, zda budete podnikat jako fyzická osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, družstva, sdružení či jinak.

Jako fyzická osoba budete možná také zvažovat zapojení členů rodiny. Dříve známé společné zdanění manželů již bylo zrušeno. Nahradil ho však institut Spolupracující osoba, který může být v některých případech ideálním řešením pro rodinné podnikání.

Souběžně tak musíte řešit rozsah podnikání i obor či volbu živnosti. Většina z vás se patrně rozhodne podnikat dle živnostenského zákona. Budete se pak rozhodovat mezi podnikáním na fyzickou osobu a podnikáním na obchodní společnost.

V obou případech budete pro své podnikání vybírat vhodné druhy živností.

Další povinnosti podnikatele

Přijetím statutu podnikatele na sebe přebíráte odpovědnosti, které běžný občan - zaměstnanec, vnímá jen minimálně. Například zdravotní a sociální pojištění odvádí za zaměstnance ze zákona jejich zaměstnavatel. Podnikatel tyto odpovědnosti přenáší na sebe. Zahájením podnikání tak pro podnikatele začíná jeho pravidelná komunikace se zdravotní pojišťovnou a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Úplně prvním krokem je ohlášení živnosti pojišťovně i ČSSZ. Přinejmenším jednou za rok pak podnikatele čeká komunikace s daňovou správou v podobě podávání přiznání k různým typům daní, které je povinen odvádět.

Hodláte svou živnost provozovat v samostatné provozovně? Pokud ano, je třeba vědět, jaké aktuální požadavky musí provozovna splňovat z hlediska hygieny, stavebních úprav, požárního zabezpečení a podobně. V provozovně budete téměř určitě řešit povinnosti podnikatele při placení rozhlasových a televizních poplatků.

Další povinnosti pro vás budou zřejmě vyplývat z konkrétního oborového zaměření. Přes rubriku Před zahájením podnikání najdete celou řadu konkrétních informací nebo přesměrování na další užitečné články a informační zdroje.