Jak začít - průvodce založením živnosti i firmy

Přehled podnikatelských činností tříděný podle jednotlivých oborů. K dispozici jsou podrobné a garantované návody pro více jak 180 podnikatelských činností z různých oborů. Návody popisují krok za krokem postup získání všech potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činností, včetně všech nezbytných formulářů.

  •  

    Zahájení podnikatelské činnosti (JKM)

    Než začne zájemce o vstup do podnikání vykonávat zvolenou činnost, potřebuje znát, jaké normy se na tuto činnost vztahují, jaké podmínky je třeba splnit, která povolení, potvrzení a razítka získat. Dále jej zajímá, zda existují formuláře žádostí, kam se tyto žádosti zasílají a co se s nimi stane.Elektronická verze Jednotných kontaktních míst (JKM) přináší podrobné a garantované návody podnikatelské činnosti z různých oborů.