Zahájení podnikatelské činnosti (JKM)

Než začne zájemce o vstup do podnikání vykonávat zvolenou činnost, potřebuje znát, jaké normy se na tuto činnost vztahují, jaké podmínky je třeba splnit, která povolení, potvrzení a razítka získat. Dále jej zajímá, zda existují formuláře žádostí, kam se tyto žádosti zasílají a co se s nimi stane. Elektronická verze Jednotných kontaktních míst (JKM) přináší podrobné a garantované návody pro více jak 180 podnikatelských činností z různých oborů. Návody popisují postup získání potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činnosti, včetně všech formulářů a žádostí.

Kromě oborového členění lze informace k žádané podnikatelské činnosti vyhledávat v jejich souhrnném přehledu.

Pokud se vámi zvolená podnikatelská činnost nenachází v žádném z výše uvedených oborů, půjde pravděpodobně o živnost volnou.

Co je JKM a kde je najdu

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích.