Podnikatelské činnosti v oboru bezpečnosti

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností bezpečnostního charakteru. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti v oboru výbušnin, zbraní, střeliva a různých služeb bezpečnostního charakteru. Například ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů, požární ochrana, záchranářská služba nebo ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace. V dokumentech jsou přehledně popsány zákonné požadavky k provozování jednotlivých podnikatelských činností, konkrétní místa pro ohlášení činnosti a k dispozici jsou i potřebné formuláře.