Podnikatelské činnosti v oboru cestovní ruch a volný čas

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností volnočasového charakteru (cestovní ruch, volný čas, rekreologie). V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování hostinské činnosti, cestovní kanceláře nebo průvodcovských služby na horách. V dokumentech jsou přehledně popsány zákonné požadavky k provozování jednotlivých podnikatelských činností, konkrétní místa pro ohlášení činnosti a k dispozici jsou i potřebné formuláře.