Podnikatelské činnosti v oboru ekologie - odpady

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s ekologií a odpady. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je například podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. V dokumentech jsou přehledně popsány zákonné požadavky k provozování jednotlivých podnikatelských činností, konkrétní místa pro ohlášení činnosti a k dispozici jsou i potřebné formuláře.