Podnikatelské činnosti v oboru ekologie - ovzduší

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s ekologií a ovzduším. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jako například měření znečišťujících a pachových látek nebo ověřování množství emisí skleníkových plynů.