Podnikatelské činnosti v oboru energetika - paliva a maziva

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s energetikou v oblasti paliv a maziv. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je například výroba a zpracování paliv a maziv.