Podnikatelské činnosti v oboru energetika - plyn

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s energetikou v oblasti týkající se plynu. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je například obchod s plynem, distribuce, uskladnění nebo výroba plynu. V dokumentech jsou přehledně popsány zákonné požadavky k provozování jednotlivých podnikatelských činností, konkrétní místa pro ohlášení činnosti a k dispozici jsou i potřebné formuláře.