Podnikatelské činnosti v oboru finančnictví

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s finančnictvím. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti například auditora, daňového poradce, odpovědného pojistného matematika, samostatného likvidátora pojistných událostí, účetního poradce, účetního pro vedení daňové evidence.