Podnikatelské činnosti v oboru metrologie, zkušebnictví a technická normalizace

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s metrologií, zkušebnictvím a technickou normalizací. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování autorizované metrologické služby, posuzování shody výrobků, úřední měření nebo opravy či montáže stanovených měřidel.