Podnikatelské činnosti v oboru osobní služby - pohřebnictví

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s osobními službami funerálního charakteru. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je provozování pohřební služby, provoz krematoria a rovněž provádění balzamace a konzervace zesnulých.