Podnikatelské činnosti v oboru ostatní služby

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností, které nejsou jinde specifikované. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je například provozování agentury práce, geologické práce, nakládání se zdroji ionizujícího záření, provozování zemědělského veřejného skladu, vedení spisovny a další.