Podnikatelské činnosti v oboru potravinářství

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s potravinářstvím. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti v oboru mlékárenství, mlynářství, ozařování potravin, pekařství, cukrářství, pivovarnictví, sladovnictví, řeznictví, uzenářství a podobně.