Podnikatelské činnosti v oboru technické služby

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s technickými službami. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti jako například montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, plynových zařízení, tlakových zařízení (např. nádoby na plyny), zdvihacích zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel; dále technický audit dohled nad vodními díly atd.