Podnikatelské činnosti v oboru veterinární služby

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s veterinárními službami. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování např. veterinární asanační činnosti nebo veterinárního lékařství.