Podnikatelské činnosti v oboru zdravotnictví - léky a léčiva

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností v oboru zdravotnictví, konkrétně léků a léčiv. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je distribuce léčivých přípravků, odstraňování nepoužitelných léčiv, dále zacházení s omamnými látkami a přípravky a zacházení s prekursory.