Podnikatelské činnosti v oboru zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností v oboru zdravotnictví, konkrétně ochrany veřejného zdraví. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnost hodnotitel zdravotních rizik dle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo provozování laboratoří podle zákona o ochraně veřejného zdraví.