Podnikatelské činnosti v oboru zemědělství - rostlinná výroba

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s rostlinnou výrobou v zemědělství. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je odběr vzorků osiva, sadby a půd, dále pomoc v ochraně rostlin, reprodukce materiálu lesních dřevin, zkoušení osiv, apod.