Podnikatelské činnosti v oboru zemědělství - živočišná výroba

Přehledné návody pro postup získání potřebných oprávnění pro výkon podnikatelských činností souvisejících s živočišnou výrobou v zemědělství. V jednotlivých dokumentech získáte přehled, jak postupovat při podání žádosti o provozování činnosti, jejímž obsahem je zacházení se živočišnými produkty, provoz krmivářského podniku, provádění inseminace, výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely a další podobné.