Vybrat oblast podnikání - např. zednictví, kadeřnictví, právní služby, taxislužba.

Zákon rozlišuje několik druhů živnostenského oprávnění s různou náročností jejich získání. Živnosti ohlašovací mohou být provozovány na základě pouhého ohlášení a dělí se na tři skupiny: živnosti řemeslné, vázané a volné. Pro provozování živností koncesovaných je vyžadováno speciální povolení ze strany státu. Poslední rubrika popisuje činnosti, které nevyžadují získání živnostenského oprávnění.

Vyhledávání v živnostech a ostatních činnostech

Nápověda