Ostatní činnosti

Podnikatelské činnosti, které ke svému provozování nevyžadují získání živnostenského oprávnění. Mezi tyto činnosti patří například činnost notáře, autorizovaného architekta či inženýra, činnost auditora nebo obchodníka s elektřinou.