Řemeslná živnost

Řemeslné živnosti jsou živnosti pro jejichž provozování je potřeba jednak splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem, ale je také nezbytná určitá odborná způsobilost. Ta se podle živnostenského zákona prokazuje příslušnými doklady. Mezi živnosti řemeslné patří například kovářství, tesařství, malířství či hodinářství.