Vázaná živnost

Pro získání oprávnění k provozování vázané živnosti postačuje jejich ohlášení živnostenskému úřadu a je rovněž nutné splnit podmínku odborné způsobilosti. Ta se pro vázané živnosti prokazuje doklady stanovenými v příloze živnostenského zákona či podle zvláštních právních předpisů. Mezi živnosti vázané patří například výroba strojů a přístrojů, jejich opravy a odborná montáž, chemická výroba nebo výroba a zpracování paliv.