Volná živnost

Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. V rámci volné živnosti existuje osmdesát oborů činností, které jsou upraveny v příloze živnostenského zákona. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky provozování živnosti.