Obchodní právo

Platné, navrhované či novelizované zákonné normy související s obchodněprávní problematikou. Rubrika obsahuje rovněž texty komentující dopady těchto norem např. na úpravu smluvních vztahů, možnosti zakládání a rušení obchodních společností, konkursní řízení či vymáhání pohledávek. V České republice úpravu a ochranu obchodněprávních vztahů zajišťuje zejména Obchodní zákoník.